Logotype for print

IPCC-rapport varnar för klimatförändringarna

2022-03-03

Under veckan har FN:s klimatpanel (IPCC) presenterat en ny rapport om klimatförändringarna. ”Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability” handlar om framtidens klimatförändringar och konsekvenserna de medför.

I rapporten riktar man en skarp varning gällande konsekvenserna för människor och ekosystem om jorden fortsätter att värmas upp.

För Europas del kommer det framför allt att handla om högre temperaturer, översvämningar, vattenbrist och sämre skördar. Man skriver också att rapporten är en varning för vad som kommer att hända om vi inte gör något.

Överstiger vi 1,5-gradersmålet höjs riskerna för samhället – framför allt infrastruktur och låglänt kustbebyggelse.

- IPCC:s nya rapport visar att läget är allvarligare nu och riskerna större än tidigare bedömningar. Nu behöver riksdagspartierna se till att vi får en lagstiftning som möjliggör – inte förhindrar - att klimatanpassning bedrivs i landet, säger Svensk Försäkrings klimatanpassningsexpert, Staffan Moberg.