Logotype for print

Försäkringsmarknaden på engelska

2022-03-18

Nu finns publikationen Försäkringsmarknaden kvartal 4, 2021 översatt till engelska.

I publikationen visas sammanställningar av statistik för försäkringsmarknaden avseende bland annat premieinkomster, skadeanmälningar, utbetalda ersättningar och marknadsandelar.