Logotype for print

Försäkringsbestånd på den svenska försäkringsmarknaden

2022-11-17

Vid slutet av kvartal 3, 2022 fanns 25,7 miljoner försäkringsavtal inom pensions- och livförsäkring och 26,1 miljoner försäkringsavtal inom skadeförsäkring. Det visar ny statistik som Svensk Försäkring publicerar idag.

Inom pensions- och livförsäkring  de flesta försäkringsavtalen inom tjänstepension via valcentral, 15,0 miljoner försäkringsavtal. Anledningen till att det finns så många försäkringsavtal är att en individ kan ha haft flera arbetsgivare och därmed flera olika försäkringsavtal.

Inom skadeförsäkring finns det flest försäkringsavtal inom trafik- och motorfordonsförsäkring, 12,3 miljoner försäkringsavtal. Dessa fordon kan vara både privatägda och företagsägda.

Statistikdatabas