Logotype for print

Finanssverige samlat på hållbarhetsseminarium

2022-04-26

Måndagens seminarium på Moderna Museet samlade finanssveriges mest hållbarhetsintresserade - både i panelerna och i publiken. Från Svensk Försäkrings sida deltog Christina Lindenius både i det inledande och avslutande anförandet.

Svensk Försäkring, Bankföreningen, Fondbolagens Förening och Svensk Värdepappersmarknad stod bakom hållbarhetsseminariet som arrangerades under måndagen. Syftet med seminariet var bland annat att få svar på frågorna: Hur ställer vi om till en hållbar ekonomi? Hur påverkar investerarna för en hållbar framtid? Är konsumenterna med på hållbarhetståget?

Christina Lindenius, VD på Svensk Försäkring, som deltog i både inlednings- och avslutningsanförandet konstaterade:

”De svenska försäkringsföretagen förvaltar cirka 6 800 miljarder kronor. Här har bolagen ett stort ansvar – men också möjlighet – att vara med och bidra till en mer ansvarsfull och hållbar samhällsutveckling.”

Fredrik Nordström, vd för Fondbolagens förening, Hans Lindberg, vd för Svenska Bankföreningen, Christina Lindenius, vd för Svensk Försäkring och Urban Funered, vd för Svensk Värdepappersmarknad

Max Elger, finansmarknadsminister

Med på seminariet medverkade även finansmarknadsminister Max Elger som i sitt inledningstal bland annat kommenterade kriget i Ukraina och kopplingen till en hållbar framtid:

”Europa måste bryta sitt beroende av rysk olja och gas. Det långsiktiga hållbarhetsarbetet är därför också en del av att stärka Sverige som land.”

Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen, Emilie Westholm, head of responsible investments, Folksam, Tomas Flodén, ansvarig kapitalförvaltning, AMF, Johanna Lundgren Gestlöf, hållbarhetschef, SPP och Helena Hagberg, hållbarhetschef, Skandia medverkade också.

Joakim Sandberg, professor i ekonomi, Göteborgs universitet, Johanna Gestlöf Lundgren, Hållbarhetschef SPP och Emelie Westholm, Head of responsible investments, Folksam,