Logotype for print

Effektivare regler om förverkande stärker brottsbekämpningen

2022-04-12

Svensk Försäkring framhåller i ett remissvar att det är avgörande för att minska de brottsrelaterade försäkringsskadorna att brott inte ska löna sig. Utredningens förslag om utökade möjligheter till förverkande är därför ett stort och viktigt steg i rätt riktning.

I betänkandet Ny förverkandelagstiftning görs en översyn av förverkanderegleringen med ett särskilt fokus på att brott inte ska löna sig. Det föreslås bland annat att egendom ska kunna förverkas självständigt om det visas att egendomen kommer från brottslig verksamhet. Dessutom föreslås att brottsoffers ställning ska stärkas genom en utökad rätt att få skadeståndsersättning ur förverkade medel.

Försäkringsbranschen är positiv till utökade möjligheter till förverkande. Försäkringsföretagen lämnar varje år ersättning till ett stort antal brottsoffer. Därtill drabbas försäkringsföretagen ofta själva av brott.

Ronja Wildenstam, jurist

- Det är av yttersta vikt att brottsvinster förverkas i betydligt större utsträckning än i dag och att medel som kommer in går till brottsoffer – eller försäkringsföretagen när de träder i brottsoffrens ställe – i fler situationer, säger Ronja Wildenstam, jurist på Svensk Försäkring.

Svensk Försäkring framhåller också i remissvaret att det är viktigt att det införs en mer generell möjlighet till så kallat penningbeslag i enlighet med utredningens förslag. Det är orimligt att pengar i praktiken sällan kan tas i beslag. För att säkerställa att de ändringarna som utredningen föreslår får det genomslag som önskas måste pengar kunna beslagtas oavsett brott.