Logotype for print

Bidra till branschvägledning om penningtvätt!

2022-06-21

Simpt – Svenska institutet mot penningtvätt – har publicerat reviderade utkast till vägledning om regelverket mot penningtvätt och terrorismfinansiering för öppen konsultation och synpunkter. I konsultationen ingår bl.a. ett reviderat utkast av försäkringsbranschens vägledning om kundkännedom. Bakom Simpt står Svensk Försäkring och sex andra branschorganisationer.

Simpt arbetar med att ta fram vägledning för hur penningtvättsregelverket ska tillämpas. Vägledning har tidigare publicerats i alla penningtvättslagens centrala delar, som t.ex. allmän riskbedömning och kundkännedom. Vägledningen byggs på och utvecklas fortlöpande. En öppen konsultation har nu inletts om fördjupade och uppdaterade delar av vägledningen, däribland försäkringsföretagens vägledning om kundkännedom.

Rickard Sobocki, Jurist

- Att ett företag har kunskap om sina kunder och deras affärer är viktigt för att verksamheten inte ska utnyttjas för penningtvätt, säger Rickard Sobocki, jurist på Svensk Försäkring. Vägledningen bidrar till att penningtvättsreglerna får genomslag och är ett stöd för dem som ska tillämpa reglerna i sin verksamhet. Nu är vi angelägna att kvalitetssäkra vägledningen genom att alla har möjlighet att lämna synpunkter under konsultationen.

Aktuella utkast till vägledning har lagts ut på Simpts webbplats för öppen konsultation innan den slutligen kan antas. Öppen konsultation innebär alltså att det är möjligt för alla som vill att lämna synpunkter på utkasten till Simpt senast den 9 september i år.

Penningtvättsregelverket är omfattande och lämnar utrymme för tolkningar. Simpt bildades 2016 för att ta fram vägledning för hur försäkringsföretag och andra företag inom den finansiella sektorn i praktiken ska tolka och tillämpa dessa regler.