Logotype for print

Ännu ett pensionsförslag från regeringen – har pensionssystemet någon framtid?

2022-03-11

De senaste årens lappande och lagande i pensionssystemet för oss allt längre ifrån ett finansiellt och politiskt stabilt system samtidigt som det blir alltmer komplext. Det riskerar att på sikt att urholka förtroendet för pensionssystemet hos medborgarna.

Pensionssystemet är ett långsiktigt kontrakt mellan staten och enskilda individer. Viktiga principer vid pensionsreformen från mitten av 1990-talet var att systemet skulle vara finansiellt och politiskt stabilt. Det var en förutsättning för att systemet skulle kunna upprätthållas över tid och ha medborgarnas förtroende.

Eva Erlandsson, senior ekonom

- Förslaget om garantitillägg i bostadstillägget har förhandlats fram helt utanför pensionsgruppen. Det är ett stort problem. Pensionsgruppens betydelse när det kommer till att säkra ett långsiktigt politiskt och finansiellt stabilt pensionssystem är centralt för att upprätthålla medborgarnas förtroende, säger Eva Erlandsson, senior ekonom, Svensk Försäkring.

Målgruppen för bidraget är, trots benämningen, delvis en annan än den som i dag får någon av de nuvarande bostadstilläggsförmånerna. För att minska marginaleffekterna trappas garantitillägget av innan inkomstpensionsstillägget börjar trappas av. Trots det kan vissa individer drabbas av marginaleffekter på över 100 procent. Bidragsdelarna inom pensionssystemet (garantipension, bostadstillägg, konsumtionsstöd, inkomstpensionstillägg, garantitillägg) gör sammantaget att pensionssystemet framstår som alltmer komplicerat och icke-transparent.

- Det är viktigt att medborgare förstår sin pension och hur de kan påverka den. Komplexiteten i förslaget och hur det angränsar till övriga bidrag inom pensionssystemet gör det mycket svårt för en enskild individ att på förhand skaffa sig kunskap om huruvida ytterligare arbete lönar sig eller inte när det kommer till pensionens storlek, säger Eva Erlandsson.