Logotype for print

Trendenlig tillväxt i premievolymerna för skadeförsäkring

2021-05-26

Premieinkomsterna för skadeförsäkring ökade med 3,1 procent de senaste fyra kvartalen. Det visar statistik från Svensk Försäkring för första kvartalet 2021 som presenteras idag.

De samlade premieinkomsterna för skadeförsäkringar ökade med 1,3 miljarder kronor (4,3 procent) under det första kvartalet 2021 jämfört med det första kvartalet 2020. Uppräknat till årsbasis var ökningen 2,8 miljarder kronor (3,1 procent) under de senaste fyra kvartalen jämfört med motsvarande period föregående år.

— Uppgifterna för det första kvartalet 2021 indikerar att premievolymerna är tillbaka på den trendbana som fanns innan pandemin. Man kan anta att den snabba återhämtningen i ekonomin har bidragit till detta, säger Martin Solberger, kvantitativ analytiker på Svensk Försäkring.

Premieinkomsterna ökar i ett brett perspektiv, där samtliga försäkringsgrenar som Svensk Försäkring redovisar bidrog med positiva utvecklingstal för det första kvartalet 2021 jämfört med det första kvartalet 2020. Uppräknat till årsbasis var dock premievolymerna för hem- och villaförsäkringar oförändrade, till följd av nedgångar under det andra halvåret 2020.   

premia.png

Nyckeltal, skadeförsäkringar

Premieinkomster 2020K4; kvartalsvärden och utveckling gentemot motsvarande kvartal föregående år
Trafik- och motorfordonsförsäkring: 8,6 mdr kr (+6,3 %)
Företags- och fastighetsförsäkring: 9,9 mdr kr (+3,2 %)
Hem- och villaförsäkring: 5,2 mdr kr (+0,8 %)
Sjuk- och olycksfallsförsäkring: 5,1 mdr kr (+4,5 %)
Övrig skadeförsäkring: 2,7 mdr kr (+9,1 %)

Premieinkomster 2020; årsvärden och utveckling gentemot föregående år
Trafik- och motorfordonsförsäkring: 33,2 mdr kr (+3,3 %)
Företags- och fastighetsförsäkring: 20,7 mdr kr (+3,3 %)
Hem- och villaförsäkring: 18,1 mdr kr (-0,1 %)
Sjuk- och olycksfallsförsäkring: 12,2 mdr kr (+5,0 %)
Övrig skadeförsäkring: 8,4 mdr kr (+6,7 %)