Logotype for print

Tänk på brandriskerna under storhelgerna

2021-11-30

Under advents-, jul- och nyårshelgerna kan det vara bra att särskilt tänka på de brandrisker som finns i hemmet och på arbetsplatsen.

  • I samband med advent, jul och nyår är det många av oss som kokar knäck eller lagar annan julmat. Då kan det vara bra att tänka på att det varje år sker i genomsnitt mer än 1 100 brandskador i eller vid spisen, till en skadekostnad på i genomsnitt drygt 46 000 kronor. Det är alltså en bra idé att aldrig lämna spisen när man håller på med julbestyren.

  • Det är också vanligt att elda i kamin eller öppen spis under vinterhalvåret. Varje år sker i genomsnitt nästan 400 brandskador till en skadekostnad av i genomsnitt nästan 565 000 kronor per skada som orsakats av eldning med fast bränsle.

  • Det är också vanligt att i större omfattning tända levande ljus i samband med advent och jul. Varje år sker i genomsnitt 300 brandskador till en skadekostnad på i genomsnitt drygt 104 000 kronor per skada.

  • Vi har vanligen ljusslingor på balkongen eller uteplatsen. En del har också ljusinstallationer i trädgården, då är det viktigt att tänka på är att använda förlängningssladdar för utomhusbruk. Varje år sker brandskador för i genomsnitt drygt 209 000 kronor per skada som orsakats av skador som beror på tillfälliga elinstallationer.

  • Kring nyår skjuts det upp olika former av fyrverkerier. I genomsnitt sker nästan 200 brandskador och i genomsnitt kostar varje sådan skada drygt 245 000 kronor.

Under 2020 inträffade nästan 28 000 skador inom hem-, villa-, fritidshus-, båt, försäkrings- och fastighetsförsäkring som orsakades av brand och åska. Försäkringsföretagen betalade ut sammanlagt drygt 7 miljarder kronor till hushåll och företag för dessa skador. De flesta av skadorna, 37 procent, skedde i villor, medan 35 procent av skadorna inträffade i övriga hem och 22 procent skedde i företag och dess fastigheter. Resterande 6 procent av brandskadorna skedde i fritidshus och båtar.

Svensk Försäkring har statistik sedan 1985 som visar att antalet skador har minskat trendmässigt över tid medan skadebeloppen successivt har ökat. Detta gäller speciellt de senaste 15 åren.

brand_1dec.png

brand2_1dec.png