Logotype for print

Svensk Försäkring blir medlem i Stora branschgruppen

2021-02-09

Svensk Försäkring går in som medlem i Stora branschgruppen för att delta i arbetet för schysta villkor på arbetsmarknaden för både företagare och anställda samt för att motverka den brottslighet som förekommer på området.

Stora branschgruppen har medlemmar från arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer, bransch- och intresseorganisationer samt myndigheter. Gruppen arbetar för ökad konkurrensneutralitet mellan företag i Sverige och målet är att motverka fusk och brottslighet som förekommer inom arbetslivet.

För att uppnå målet arbetar gruppen med framför allt tre huvudpunkter. Den första handlar om att få till stånd en ny ändamålsenlig sekretesslagstiftning på området, den andra om en utökad digital tillgång till Skatteverkets information och den tredje om att alla företag som är verksamma i Sverige ska synliggöras på samma sätt oavsett om det är fråga om svenska eller utländska företag.

Läs mer på Skatteverkets webbplats