Logotype for print

Svagt klimatanpassningsarbete i nya vårbudgeten

2021-04-15

Regeringen har idag presenterat vårbudgeten 2021. Svensk Försäkring noterar få konkreta åtgärder på klimatanpassningsområdet.

Regeringen har i vårbudgeten uppmärksammat att klimatförändringarna kommer medföra alltmer allvarliga konsekvenser för det svenska samhället i form av höjda havsnivåer, smältande havsisar, stigande havstemperaturer och extremväder. Detta kommer påverka kustnära infrastruktur och bebyggelse, vattenkvalitén i sjöar och hav och människors hälsa. Ökad risk för bränder, torka, invasiva arter och skadedjur kan hota produktionen från jord- och skogsbruk.

Staffan Moberg, jurist

– Det här är inga nyheter utan något som har varit känt sedan Klimat- och sårbarhetsutredningen lämnade sitt betänkande 2007, säger Staffan Moberg, jurist på Svensk Försäkring.

Svensk Försäkring noterar att få konkreta åtgärder vidtagits för att motverka klimatförändringarnas effekter. De nya utredningsuppdrag som lämnats till Länsstyrelserna är inte tillräckliga. Kommuner och myndigheter behöver klara direktiv över vilka nivåer och tidshorisonter man ska förhålla sig till, samt hur ett klimatanpassningsarbete ska kunna finansieras.

– Regeringen känner till riskerna som klimatförändringarna för med sig och det är nu dags att skrida från ord till handling, säger Staffan Moberg.

 

Hur fungerar försäkring vid översvämning?

Här har vi samlat information om hur försäkring fungerar i samband med översvämning.

Läs mer