Logotype for print

Statistikrapporten Försäkringar i Sverige publicerad

2021-05-06

Svensk Försäkrings årliga statistikrapport Försäkringar i Sverige är nu publicerad. Rapporten ger en övergripande bild av försäkringsbranschens alla områden.

Statistikrapporten Försäkringar i Sverige tar bland annat upp hemförsäkring, fordonsförsäkring och tjänstepensionen. Men även områden som försäkringens roll i samhället, dess påverkan på samhällsekonomin, försäkringsbolagens roll och hur bolagen är representerade.

Rapporten ger både en övergripande blick och en möjlighet att dyka ner lite djupare. Vi hoppas att Försäkringar i Sverige kommer ge dig som är intresserad en möjlighet till fler perspektiv och bättre kunskap om försäkringsbranschen.

Vi tillhandahåller uppgifter om försäkringar som bygger på statistik från bland annat Svensk Försäkring, Statistiska centralbyrån (SCB), Finansinspektionen och Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganisation (FAO).