Logotype for print

Sjöutskottets årliga konferens har genomförts

2021-05-25

Svensk Försäkrings Utskott för Sjö- och annan transportförsäkring, Sjöutskottet, arrangerade på onsdagen den 10 maj den årliga Nordiska Sjö- och transportförsäkringskonferensen. Totalt deltog cirka 150 åhörare under dagen.

Här nedan följer en kort genomgång av programmet:

Förmiddagen inleddes av ordföranden Niklas Bengtsson som bland annat redogjorde för sjöutskottets verksamhet nationellt och internationellt. Niklas gick igenom den marina marknadsstatistiken inom Svensk Försäkring såsom varor, ansvar, spedition, små- och storkasko.

De tekniska kommittéernas ordföranden avrundade förmiddagen genom att Tobias Sigurdsson, Varukommittén, och Anneli Dahlgren, Ansvarskommittén, redogjorde för den verksamhet som bedrivits inom de tekniska kommittéerna. Djupdykningar gjordes i ämnesområden som BULK20, Cyber, Corona och Brexit.

Mårten Sandblom, AIG, och Jonathan Biggs, Kennedys Law firm delade med sig av såväl praktisk kunskap om vad som ligger bakom förlusten av containers till havs som den juridiska problematiken i detta under rubriken” Container stacking failure”. Man lyfte den internationellt aktuella frågan om det ökande antal stora containerfartyg som förlorar containers till havs, i snitt 1000 containers per år utan någon direkt yttre orsak så som ”strandning” eller ”breakage”. Fartyget ”ONE Apus” förlorade föregående år 1816 container hennes systerfartyg ”ONE Aquila” förlorade ca 100 containers tämligen kort tid därefter. Dessutom så har även fartyget ”Maersk Essen” förlorat 750 containers där dessa tre fartyg seglade på en rutt från Kina till USAs väst kust.

En av de stora frågeställningarna som aktualiserades var om fartygen ska gå genom de svåra väderomständigheter som kan komma under en resa eller om de istället ska deviera för att undvika vädret, men ofta med resultat att resan blir längre och inkluderat de konsekvenser detta medför.

Dessa skadehändelser drabbar marinförsäkringsmarknaden med omfattande skadekostnader och den stora frågan är hur marinförsäkringsmarknaden ska kunna arbeta med skadeförebyggande åtgärder för att förhindra dessa skadehändelser.

Presentationen finns här att se: MLCE Collapse of Container Stacks AP02122021 Mårten FINAL.pdf

Med de nya logistiklösningar som erbjuds marinmarknaden har fokus riktats mot den så kalalde ”New Silk Road” och som är en del av Kinas ”One Belt, One Road initiative”. Christoph K Bruns, Mund+Burns, guidade genom de problem som kan uppstå och bidrog även med förlag på hur man kan undvika en del av de skadehändelser som kan uppkomma under en transport på den 11 000 km långa tågtransporten.

Presentationen kan du se här: presentation Silk Road CB.pdf

Inom sjöfarten finns alltid faran att besättning, last och fartyg blir attackerade och tagna som gisslan av pirater. Richard Neylon, HFW, redogjorde för två liknande ämnen och scenarier “Hijacked by pirates? And Detained after a drug seizure?”. Det stod helt klart att korruption, fattigdom och brist på infrastruktur bidrog till piraternas verksamhet. Richards presentation innehöll såväl besättningens förhållanden, vilka åtgärder som krävs för att få besättning samt last och fartyg frisläppta. Det krävs oerhört avancerade åtgärder för att kunna leverera en lösensumma i kontanter som inte strider mot nationell och internationell lagsstiftning och sanktioner.

Inom marinförsäkringen kan frågeställningen om försäkringen täcker böter och avgifter dyka upp och denna lyftes av Dr. Maximilian Guth, LL.M, ASD, under rubriken
”Insurability of Fines and Sanctions”. Sjöutskottets tekniska kommittéer hade under verksamhetsperioden bidragit till IUMIs sammanställning av landspecifika regelverk för försäkringstäckning av böter och avgifter. Frågeställningen avseende direkt och indirekt representation lyftes och speciellt då speditören kan ses som kunden och således indirekt åläggas kundens ansvar ur ett rättsligt ansvar.

Presentationen kan läsas här: Guth_Insurabilty of Fines_Nordic Marine Insurance Day 2021_19052021.pdf

Med tanke på de förseningskrav som kan uppkomma till följd av bland annat fartyget ”Ever Given” uppdaterade Mauro Arcucci och Iben Ramon från BARBUSS om regresser för förseningar under rubriken “Force Majeure: are delay claims recoverable?” Presentationen gjordes ur varuägarens perspektiv och med insikt i hur dagens Covid-drabbade världsekonomi inverkar på marinindustrin.

Presentationen kan läsas här: BARBUSS Webinar - Svensk Försäkring 2021.pdf