Logotype for print

Överraskande god avkastning på livbolagens tillgångar 2020

2021-02-17

Avkastningen på livförsäkringsföretagens tillgångar återhämtade sig under de tre sista kvartalen 2020 och uppgick till 4,9 procent för helåret. Inbetalningarna till tjänstepensionsförsäkringarna utvecklades stabilt och de privata kapitalförsäkringarna växte kraftigt. Det visar statistik från Svensk Försäkring för fjärde kvartalet 2020 som presenteras idag.

För det fjärde kvartalet 2020 var den genomsnittliga totalavkastningen på livförsäkringsföretagens tillgångar 3,2 procent. För helåret 2020 uppgick totalavkastningen till 4,9 procent. Det är en något lägre avkastning än den genomsnittliga årliga avkastningen de senaste 10 åren (2011–2020), som ligger på 6,7 procent. Det är dock en högre avkastning än under till exempel 2018 och 2015.   

— Efter ett stort fall i avkastningen på livförsäkringsföretagens tillgångar under det första kvartalet 2020, var avkastningen god under de tre följande kvartalen till följd av den starka utvecklingen på i synnerhet den svenska och amerikanska aktiemarknaden. En stor del av företagens aktieplaceringar är just på dessa marknader. Därför blev avkastning under 2020 bara något under den genomsnittliga avkastningen under de senaste 10 åren. Detta får anses vara en överraskande god avkastning med tanke på covid-19 pandemin, säger Jonas Söderberg, ekonom på Svensk Försäkring.

1.png

Stabil utveckling för tjänstepensionerna och kraftig tillväxt i kapitalförsäkringarna

De inbetalda premierna till konkurrensutsatta tjänstepensionsförsäkringar ökade med drygt 800 miljoner kronor (2,7 procent) under det fjärde kvartalet 2020 jämfört med inbetalningarna under det fjärde kvartalet 2019. För helåret 2020 ökade premieflödet med 6,9 miljarder kronor (4,7 procent) jämfört med helåret 2019.

— Inbetalningarna till tjänstepensionerna gynnas sannolikt av att det skett en ganska snabb återhämtning i ekonomin. Men först 2021 kan vi sammanfatta de totala effekterna av pandemiåret eftersom det inom vissa stora avtalsområden betalas in premier baserat på intjänandet under föregående år, säger Martin Solberger, kvantitativ analytiker på Svensk Försäkring.

För de privata kapitalförsäkringarna ökade premieflödet med 20,2 miljarder kronor (23 procent) under helåret 2020. Ökningen drivs framförallt av en stark utveckling under det första kvartalet 2020.

Premieinbetalningarna till de privata pensionsförsäkringarna – som minskade kraftigt när avdragsrätten slopades 2016 – fortsätter att minska, och sjönk med drygt 160 miljoner kronor (9,3 procent) under 2020 jämfört med 2019.

Totalt sett ökade de inbetalda premierna till konkurrensutsatta pensions- och livförsäkringar med 27 miljarder kronor (11 procent) under 2020 jämfört med 2019. Årspremieflödet landar därmed på knappt 273 miljarder kronor, varav den största delen – 265 miljarder – gick till livförsäkringssparande i form av tjänstepensionsförsäkringar, privata kapitalförsäkringar och privata pensionsförsäkringar (se diagram). De resterande 8 miljarderna är inbetalningar till bland annat premiebefrielseförsäkringar, grupplivförsäkringar och sjukförsäkringar (dessa finns ej med i diagram).

Anm.: Privat livförsäkringssparande omfattar privat kapitalförsäkring och privat pensionsförsäkring.

 

Nyckeltal, konkurrensutsatta livförsäkringar

Premieinbetalningar 2020K4; kvartalsvärden och utveckling gentemot motsvarande kvartal föregående år
Tjänstepensionsförsäkring: 31,0 mdr kr (+2,7 %)
Privat kapitalförsäkring: 29,7 mdr kr (+20,7 %)
Privat pensionsförsäkring: 0,5 mdr kr (-9,1 %)
Övrig livförsäkring: 1,7 mdr kr (-7,9 %)

Premieinbetalningar 2020; årsvärden och utveckling gentemot föregående år
Tjänstepensionsförsäkring: 155,7 mdr kr (+4,7 %)
Privat kapitalförsäkring: 107,9 mdr kr (+23,0 %)
Privat pensionsförsäkring: 1,6 mdr kr (-9,3 %)
Övrig livförsäkring: 8,3 mdr kr (0,0 %)