Logotype for print

Ordlista för pensionstermer uppdaterad

2021-08-31

Svensk Försäkring har tillsammans med Pensionsmyndigheten varit drivande i att SIS standarden SS 40000 Pensionstermer reviderats. Standarden, som främst riktar sig till pensionsbranschen, och den mer konsumentvänliga ordlistan Pensionstermer för konsumenter har nu kommit i nya versioner.

Det är en kommitté inom Svenska Institutet för standarder (SIS) som ansvarat för uppdateringarna av ordlistorna som är ett initiativ från Svensk Försäkring och Pensionsmyndigheten. Den första utgåvan av SS 40000 Pensionstermer publicerades 2014. Sedan dess har en del hänt i pensionsbranschen och standarden behövde därför uppdateras.

Marie Hosinsky, ekonom

– Många konsumenter tycker pension är svårt och då är det extra viktigt att pensionstermer och begrepp används på ett enhetligt sätt av branschen. Med denna uppdatering är vår förhoppning att standarden fortsätter att vara ett stöd för försäkringsföretagen och andra aktörer i sin informationsgivning, säger Marie Hosinsky, senior ekonom på Svensk Försäkring.