Logotype for print

Minskat antal skador under pandemiåret

2021-02-17

Premieinkomsterna för skadeförsäkring ökade med 3,5 procent under 2020. Antalet anmälda försäkringsskador minskade totalt sett men ökade för hemförsäkringen. Det visar statistik från Svensk Försäkring för fjärde kvartalet 2020 som presenteras idag.

De samlade premieinkomsterna för skadeförsäkringar ökade med 387 miljoner kronor till totalt 19,8 miljarder kronor under det fjärde kvartalet 2020 jämfört med samma kvartal 2019 – en ökning med 2 procent. Uppräknat till årsbasis var ökningen 3,5 procent under helåret 2020 jämfört med helåret 2019.

Premieinkomsterna för hem- och villaförsäkringar minskade dock med 4,1 procent under det fjärde kvartalet 2020 jämfört med det fjärde kvartalet 2019, från knappt 4,2 till knappt 4 miljarder kronor. Uppräknat till årsbasis ökade däremot premieinkomsterna för hem- och villaförsäkringar med drygt 180 miljoner kronor (1 procent) under helåret 2020 jämfört med helåret 2019. De övriga försäkringsgrenarna bidrog med positiva utvecklingstal.

skade1.png

Antalet anmälda skador minskade under 2020

Antalet anmälda skador minskade med drygt 7 procent under 2020 jämfört med 2019. Utvecklingen kan framförallt hänföras till skadeanmälningarna för trafik- och motorfordonsförsäkringar, som minskade med drygt 158 000 (8,9 procent), och villahemförsäkringar, som minskade med drygt 54 000 (11,1 procent). Antalet anmälda skador för företags- och fastighetsförsäkringar minskade med drygt 8 800 (6,3 procent). För hemförsäkringen ökade däremot skadeanmälningarna med knappt 5 100 (1 procent).

— Pandemin har inneburit en minskad rörlighet och användning av våra motorfordon. Det är därför naturligt att antalet anmälda skador för fordonsförsäkringar går ned. Vi förväntar oss samtidigt att allt säkrare bilar leder till en allmän nedgång i antal anmälda skador för dessa försäkringar, säger Martin Solberger, kvantitativ analytiker på Svensk Försäkring.

Pandemin är troligen en starkt bidragande anledning till den kraftiga minskningen i totalt antal anmälda skador, liknande utvecklingar finns även i andra länder inom EU. Därutöver var 2019 ett år med ett högt antal anmälda skador till följd av den omfattande stormen Alfrida, samtidigt som vintern som föregick våren 2020 var mild. Dessa händelser bidrar sannolikt också till nedgången mellan åren.

Anm.: I Övrig skadeförsäkring ingår bl.a. fritidshusförsäkring, båtförsäkring, djurförsäkring och produktförsäkring.

 

Nyckeltal, skadeförsäkringar

Premieinkomster 2020K4; kvartalsvärden och utveckling gentemot motsvarande kvartal föregående år
Trafik- och motorfordonsförsäkring: 7,5 mdr kr (+3,8 %)
Företags- och fastighetsförsäkring: 3,6 mdr kr (+1,6 %)
Hem- och villaförsäkring: 4,0 mdr kr (-4,1 %)
Sjuk- och olycksfallsförsäkring: 2,5 mdr kr (+5,1 %)
Övrig skadeförsäkring: 2,2 mdr kr (+5,1 %)

Premieinkomster 2020; årsvärden och utveckling gentemot föregående år
Trafik- och motorfordonsförsäkring: 32,7 mdr kr (+2,9 %)
Företags- och fastighetsförsäkring: 20,4 mdr kr (+4,9 %)
Hem- och villaförsäkring: 18,1 mdr kr (+1,0 %)
Sjuk- och olycksfallsförsäkring: 12,0 mdr kr (+4,1 %)
Övrig skadeförsäkring: 8,2 mdr kr (+7,1 %)