Logotype for print

Svensk Försäkring ansöker om medlemskap i PensionsEurope

2021-06-15

Svensk Försäkring har ansökt om medlemskap i den europeiska branschorganisationen PensionsEurope. Organisationens huvudsyfte är att främja och utveckla den europeiska tjänstepensionsmarknaden.

Svensk Försäkring har numera både försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag i sin medlemskrets. För båda dessa företagstyper pågår en stark utveckling av de EU-regler som i hög grad bestämmer verksamhetsförutsättningarna. Svensk Försäkring är sedan länge medlem i den europeiska branschorganisationen Insurance Europe, som på EU-nivå företräder försäkrings- och återförsäkringsföretag. Men i och med den nya svenska tjänstepensionsregleringen behöver Svensk Försäkring vara medlem även i PensionsEurope för att kunna vara en effektiv branschorganisation även för tjänstepensionsföretag.

Christina Lindenius, vd Svensk Försäkring

- Jag ser fram emot att Svensk Försäkring ska vara en konstruktiv och stark medlem i PensionsEurope, på samma sätt som vi är i Insurance Europe, säger Svensk Försäkrings vd Christina Lindenius. Det är nödvändigt att delta i EU:s regleringsarbeten redan på ett tidigt stadium och att sedan följa och påverka dem till lagstiftningen är på plats. Med medlemskap även i PensionsEurope kan vi bidra med kunskap om den svenska tjänstepensionsmarknadens särdrag och behov.      

Svensk Försäkrings medlemsansökan avser ett så kallat A-medlemskap, vilket inkluderar en styrelseplats. Ansökan innebär att medlemskapet påbörjas den 1 januari 2022.