Logotype for print

Hållbarhetsfokus på Svensk Försäkrings seminarium

2021-10-21

På ett seminarium anordnat av Svensk Försäkring under torsdagsförmiddagen, lyftes frågan om hållbarhet för försäkringsbranschen. Samtidigt presenterades en rapport på samma tema gällande vad försäkrings- och tjänstepensionsföretagen gör på hållbarhetsområdet.

Svensk Försäkring gästades under torsdagen av ett flertal inflytelserika aktörer inom Hållbarhetssverige: finansmarknadsminister Åsa Lindhagen, Magnus Emfel, Chefsekonom WWF, Staffan Hansén, VD SPP och Ylva Wessén, VD Folksam.

Elisif Elvinsdotter, moderator och Sara Bergström, ekonom på Svensk Försäkring

Sara Bergström, senior ekonom på Svensk Försäkring, inledde genom att redogöra för rapporten ”Ansvarsfulla och hållbara investeringar - så bidrar försäkrings- och tjänstepensionsföretagen”. I rapporten skriver hon bland annat:

”Utbudet av hållbara investeringar måste öka. Näringslivet, kommuner och regeringar måste alla vidta åtgärder för att skapa den typ av hållbara omställningsprojekt som behövs.”

Åsa Lindhagen, finansmarknadsminister

Finansmarknadsminister Åsa Lindhagen:

”Både politiken och finansmarknaden måste göra mer. Det finns många tankar och ett stort engagemang. Det är viktigt att fokusera på det som inte är hållbart och se till att driva på så att det bruna tillslut blir grönt.”

Panelsamtal från vänster: Staffan Hansén (vd, SPP), Ylva Wessén (vd, Folksam) , Magnus Emfel (Chefsekonom, WWF) och Åsa Lindhagen (finansmarknadsminister).

Några ytterligare kommentarer från seminariet:

Ylva Wessén, Folksam beskrev hur man kan arbeta med hållbarhet som investerare:

”Ska vi kunna ställa om samhället så måste vi vara där och påverka och det är det vi gör nu med vårt kapital. Vi har många solskenshistorier hur man påverkar bolag inifrån, i en hållbar riktning.”

Staffan Hansén, SPP var i viss mån kritisk:

”Det är lätt att prata om påverkan, men hur många kan visa på konkreta åtgärder kring påverkan? Man måste visa på att det ger effekt, annars finns risken att förtroendet för bolagen minskar.”

Magnus Emfel, WWF:

”Det viktigaste är dom ohållbara investeringarna – för det är dom som skapar klimatförändringarna. Alla pratar om vad som är grönt och hållbart när vi borde prata om vad som är ohållbart”.