Logotype for print

Fler vattenskador senaste året

2021-05-26

Antalet anmälda försäkringsskador minskade totalt sett men ökade inom vissa områden. Antalet vattenskador ökade markant. Det visar statistik från Svensk Försäkring för första kvartalet 2021 som presenteras idag.

Antalet anmälda skador minskade totalt sett med knappt 9 procent under de senaste fyra kvartalen jämfört med motsvarande period föregående år.

Inom vissa områden har däremot de anmälda skadorna ökat. För fritidshusförsäkringar har till exempel skadeanmälningarna ökat med 4,6 procent på årsbasis. Även för vissa specifika skadetyper finns ökningar i antalet skadeanmälningar. Vattenskador i hushållen har ökat med 10,3 procent och elskador på apparater och maskiner som används i hushållen har ökat med 10,7 procent de senaste fyra kvartalen jämfört med motsvarande period föregående år.

— Vi ser en signifikant ökning i antalet anmälda skador för vissa skadetyper i hemmen, såsom vattenskador och elskador på apparater. Det är möjligt att detta är kopplat till förslitningar i samband med det ökade hemma- och distansarbetet under pandemin, säger Martin Solberger, kvantitativ analytiker på Svensk Försäkring.

Anm.: Med hushåll avses här skador inom hemförsäkringar, villahemförsäkringar, fritidshusförsäkringar och båtförsäkringar.

Pandemin är troligen en starkt bidragande anledning till minskningen i det totala antalet anmälda skador. Liknande utvecklingar finns även i andra länder inom EU. Pandemin har till exempel inneburit en minskad rörlighet och användning av våra motorfordon. Det är därför naturligt att antalet anmälda skador för fordonsförsäkringar går ned tillfälligt.