Logotype for print

Finns det ”svenska” containers och varor ombord på Ever Given?

2021-04-14

Fartyget Ever Givens grundstötning har väckt frågor om vem som ska stå för notan på uppskattningsvis en miljard dollar. Strålkastarljuset riktas nu mot försäkringsbolagen där ett antal containers ombord på Ever Given även är svenska.

Endast ett fåtal av de 20 000 containers ombord på Ever Given har försäkrats på den svenska marknaden. I nuläget beräknas att containers  försäkrade av medlemsbolag till Svensk Försäkring är cirka 116 stycken fördelade på ungefär 55 svenska försäkringstagare.

Försäkringsbolagen mottar dagligen uppdateringar och speciellt efter att företagen blivit informerade om att deras gods numera är del i ett gemensamt haveri tar allt fler kontakt med sin försäkringsgivare. Då marinförsäkringsmarknaden har en internationell karaktär finns det även svenska försäkringstagare som har försäkrat hos bolag vilka inte är medlemmar i Svensk Försäkring och dessa risker finns inte medräknade här, vidare har inte hänsyn tagits till svenska speditörers försäkringsintressen vilket troligen skulle öka antalet containers ombord med svenska intressen.

Ett ”Gemensamt Haveri” har deklarerats av rederiet vilket innebär att samtliga varuförsäkringsgivare skall utfärda en garanti på att man är med och betalar kostnader som uppkommer till följd av haveriet, där ingår bland annat bärgning av fartyget

Fartygets ansvarsförsäkring är försäkrad med UK P&I club och kaskot är försäkrat på den japanska marknaden. Det kan dock finnas tilläggsförsäkringar avseende extrakostnader för förseningar, dessa tilläggsförsäkringar kan erbjudas av vissa specialistförsäkringsgivare på såväl den internationella som den svenska försäkringsmarknaden. Denna rapportering ligger utanför Svensk Försäkrings Sjöutskotts rapporteringsområde.

För fler frågor, vänligen kontakta:

Mikaela Tamm, jurist
Tel: 0709 83 98 52

Martin Kling, pressansvarig
Tel: 076 1009410