Logotype for print

Branschvägledningen om penningtvättsregelverket fortsätter utvecklas

2021-12-06

Simpt – Svenska institutet mot penningtvätt – har publicerat ytterligare branschvägledning om regelverket mot penningtvätt och terrorismfinansiering. Bakom Simpt står Svensk Försäkring och sex andra branschorganisationer.

Penningtvättsregelverket är omfattande och lämnar utrymme för tolkningar. Det är också ett område i ständig utveckling. Simpt bildades 2016 för att ta fram vägledning för hur försäkringsföretag och andra företag inom den finansiella sektorn i praktiken ska tolka och tillämpa dessa regler. Vägledning har tidigare publicerats i en rad delar, till exempel när det gäller allmän risk­be­dömning och kundkännedom.

Vägledningen har nu i delar kompletterats, utvecklats och uppdaterats. Det handlar bland annat om vägledning i frågor om person­uppgifts­be­handling, avsluta affärs­förbindelse och verklig huvudman. Även den branschspecifika vägledningen har utvecklats, t.ex. när det gäller kundkännedom på försäkringsförmedlarområdet.

En viktig del i Simpts arbetssätt är att förankra vägledningen brett så att den blir ett användbart stöd för företagen. Myndigheter och andra aktörer ges t.ex. möjlighet att lämna synpunkter på utkasten till vägledning. Beträffande den nu aktuella vägledningen genomfördes en sådan öppen konsultation under sommaren och början av hösten.

Läs mer