Logotype for print

Svensk Försäkring välkomnar förslag för att trygga välfärdssystemen

2020-04-27

Delegationen för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen har presenterat sitt slutbetänkande och Svensk Försäkring ser mycket positivt på förslagen.

Svensk Försäkring välkomnar delegationens förslag och framhåller betydelsen av att förslagen innebär en helhetssyn på vilka åtgärder som är nödvändiga för att minska de felaktiga utbetalningarna.

– Det är mycket positivt att delegationen tar ett samlat grepp om problematiken. Ett av de viktiga förslagen är att underlätta samverkan mellan utbetalande myndigheter, både sinsemellan och med andra aktörer, säger Fredrik Van Kesbeeck Andersson, jurist Svensk Försäkring.

En annat förslag som Svensk Försäkring välkomnar i sitt remissvar är att på nytt utreda ett administrativt sanktionssystem på välfärdsområdet för att markera allvarligheten i missbruket av välfärdsystemen.