Logotype for print

Positivt om översyn av tjänstepensionsregleringen

2020-06-10

Svensk Försäkring tillstyrker i stort Finansdepartementets förslag om en översyn av den nya tjänstepensionsregleringen.

Svensk Försäkring tillstyrker Finansdepartementets promemoria En översyn av regleringen för tjänstepensionsföretag. Det bör dock göras några tillägg och förtydliganden i lagstiftningsärendet. Bland annat menar Svensk Försäkring att det bör bli tydligare vilka godkända infrastrukturinvesteringar som kan få ett lägre kapitalkrav. Dessutom bör det öppnas för ytterligare avtalsfrihet för informationsgivningen till kunder.