Logotype for print

Orimligt att hållbart pensionssparande ska finansiera hållbart banksparande

2020-03-31

Utredningen om grönt sparande har i dag överlämnat sitt betänkande till regeringen. Svensk Försäkring välkomnar idén om ett skattegynnat grönt sparande, men är kritisk till att förslaget endast omfattar banksparande och att det ska finansieras genom höjd beskattning av kapitalförsäkringar. Svensk Försäkring har därför skrivit ett särskilt yttrande.

Utredningen om grönt sparande har utrett möjligheten att införa en ny skattegynnad sparform för att främja gröna investeringar i Sverige. Utredningen har varit hårt styrd av utredningsdirektivet och de sparformer som har utretts har endast omfattat banksparande och alternativa investeringsfonder.

— Vi hade hoppats på en betydligt bredare ansats från utredningens sida, säger Sara Bergström, ekonom på Svensk Försäkring och expert i utredningen. Livbolagen förvaltar över 4 700 miljarder kronor och satsar stort på hållbara investeringar. Utredningens förslag är för begränsat för att ge någon riktig drivkraft för privatpersoner att spara hållbart. 

Det var dock utredningens förslag till finansiering som fick Svensk Försäkring att skriva ett särskilt yttrande tillsammans med Fondbolagens Förening. Utredningen föreslår att förslaget om ett skattegynnat banksparande ska finansieras genom en höjd beskattning på kapitalförsäkringar och investeringssparkonto (ISK).

— Vi tycker att det är orimligt att pensionskapitalet ska finansiera skattestimulanser för grönt banksparande. För det första är det inte konkurrensneutralt. För det andra riskerar det att minska sparandet till en sparform där kapitalet till stor del förvaltas hållbart. Till det kommer att pensionsnivåerna redan i dag riskerar att bli låga för många individer, säger Sara Bergström.

Svensk Försäkring anser att en mer lämplig finansieringslösning är någon form av grön skatteväxling, där skatten drabbar en verksamhet med negativ inverkan på miljön. Svensk Försäkring kommer lämna synpunkter på utredningens förslag när betänkandet skickas ut på remiss.