Logotype for print

Nu är Svensk Försäkrings statistikdatabas öppen igen!

2020-04-08

Statistikdatabasen har blivit snabbare, snyggare med fler funktioner.

Det går nu bra att återigen få tillgång till statistikdatabasen via vår webb. Den har varit stängd för underhåll och uppgradering av programvaran. Syftet med uppgraderingen var främst att kunna få en statistikdatabas med snabbare svarstider och tydligare layout. Utvecklingsmiljön för oss som arbetar med statistikdatabasen på Svensk Försäkring har också blivit mycket bättre med fler objekt och förbättrad funktionalitet.

Det har varit en hel del förändringar på statistikområdet under de senaste åren.

Sedan statistikdatabasen introducerades på Svensk Försäkrings webb under sommaren 2017 har fler och fler hittat hit och upptäckt att det finns väldigt mycket statistik om försäkringsbranschen.

Indataportalen

Statistikdatabasen grundar sig på uppgifter som finns i Svensk Försäkrings indataportal som började användas i mars 2019 för att samla in data. All historik från vårt tidigare system har förts över till det nya systemet, och vi läser löpande in både kvartalsvisa och årsvisa data från Finansinspektionen och SCB. I samma indataportal kan försäkringsföretag rapportera till Svensk Försäkrings egna datainsamlingar som görs för att komplettera bilden av försäkringsmarknaden. En stor fördel med indataportalen är att varje företag kan se tidigare rapporterade uppgifter som tidsserier och vid behov revidera uppgifterna om något värde skulle vara fel. Företagen ansvarar för sina egna rapporterade uppgifter och att de är korrekta.

Publikationen ”Försäkringsmarknaden”

I maj 2019 presenterade Svensk Försäkring den första versionen av publikationen ”Försäkringsmarknaden”. Syftet med den nya publikationen är att försöka förklara försäkringsmarknaden på ett övergripande sätt. Statistiken som presenteras i den bygger främst på data som lämnas av försäkringsföretagen till Finansinspektionen (FI) inom tillsynsrapporteringen. För att säkerställa att data är korrekta innan publicering så får varje företag möjlighet att kommentera och korrigera sina uppgifter. Alla data är offentliga och finns tillgängliga på lägsta nivå i statistikdatabasen i samband med publicering.

Svensk Försäkring har en statistikkommitté, bestående av ledamöter från medlemsföretagen, som beslutar om vilken statistik Svensk Försäkring ska publicera och hur den ska presenteras. I kommittén diskuteras också möjliga förbättringar och definitioner av begrepp för att  skapa enhetlighet och god kvalitet i de data som rapporteras.

Vi får många frågor om statistik till oss på Svensk Försäkring. Ibland handlar det om att det eventuellt har blivit något fel i statistiken. Det kan vara en felrapportering som gör att data behöver revideras, men oftare finns det en förklaring till varför det ibland ser ”konstigt” ut. Varje gång vi får en sådan fråga utreder Svensk Försäkring orsaken. Vi arbetar ständigt med kvalitetssäkring och förbättringar av statistiken.

Om du har frågor om, eller synpunkter på, statistiken så är du välkommen att höra av dig till statistik@insurancesweden.se.