Logotype for print

IUMI 2020 är igång

2020-09-15

Svensk Försäkrings vd Christina Lindenius hälsar välkommen till den digitala globala sjö- och transportkonferensen IUMI.

Svensk Försäkring är värd och arrangör för den årliga globala sjö- och transportkonferensen IUMI i september 2020. De utmaningar som dagens sociala distansering och resebegränsningar innebär har medfört att konferensen har gjorts om från att fysiskt träffas i Stockholm till att istället träffas digitalt. Temat för konferensen är “Navigating changing climates – delivering expertise to shape the future”. Formatet med olika workshops och föredrag från olika experter kommer att bestå men sprids ut över ett större antal dagar. Konferensen äger rum under två-veckors perioden 14-25 september.

Välkomsttal av Christina Lindenius, vd, Svensk Försäkring