Logotype for print

Fortsatt återhämtning för livförsäkringsföretagens tillgångar

2020-11-19

Avkastningen på livförsäkringsföretagens tillgångar fortsätter att återhämta sig. Inbetalningarna till tjänstepensionsförsäkringarna har avmattats något medan de privata kapitalförsäkringarna fortsätter att växa. Det visar statistik från Svensk Försäkring för tredje kvartalet som presenteras idag.

För de första tre kvartalen 2020 uppgick den genomsnittliga totalavkastningen på livförsäkrings­företagens tillgångar till 1,7 procent. De årliga avkastningarna har i genomsnitt varit 7 procent över de senaste 10 åren (2010–2019).

Jonas Söderberg, ekonom

— Avkastningen på livförsäkringsföretagens tillgångar är nu positiv för 2020 och har därmed återhämtat hela det stora fallet under det första kvartalet, då avkastningen var -5,9 procent. Aktiemarknaderna har gått fortsatt starkt under hösten, vilket tyder på att avkastningen på tillgångarna kommer vara något högre när vi summerar 2020, säger Jonas Söderberg, ekonom på Svensk Försäkring.

livq3_1.png

En väntad avmattning i tjänstepensionerna

De inbetalda premierna till konkurrensutsatta tjänstepensionsförsäkringar minskade med 2,4 procent under det tredje kvartalet 2020 jämfört med inbetalningarna under det tredje kvartalet 2019. Uppräknat till årsbasis ökade dock premieflödet med 11 miljarder kronor (6 procent) under de senaste fyra kvartalen.

— Avmattningen i premieflödet till tjänstepensionsförsäkringarna var väntad med tanke på att vi sett en nedgång i lönesummorna under corona-pandemin. Vi förväntar oss en fortsatt avmattning de närmaste kvartalen men att inbetalningarna därefter kommer att öka igen i takt med att ekonomin återhämtar sig, säger Martin Solberger, kvantitativ analytiker på Svensk Försäkring.

För de privata kapitalförsäkringarna ökade premieflödet med 22,6 miljarder kronor (28,2 procent) på årsbasis under de senaste fyra kvartalen. Ökningen drivs framförallt av en stark utveckling under det första kvartalet 2020.

Premieinbetalningarna till de privata pensionsförsäkringarna – som minskade kraftigt när avdragsrätten slopades 2016 – fortsätter att minska, och sjönk med drygt 120 miljoner kronor (7 procent) på årsbasis jämfört med motsvarande period föregående år.

Totalt sett ökade de inbetalda premierna till konkurrensutsatta pensions- och livförsäkringar med 31,6 miljarder kronor (13 procent) mätt på årsbasis de senaste fyra kvartalen. Årspremieflödet landar därmed på knappt 268 miljarder kronor, varav den största delen – 259 miljarder – gick till det samlade livförsäkringssparandet i form av tjänstepensionsförsäkringar, privata kapitalförsäkringar och privata pensionsförsäkringar.

Anm.: Privat livförsäkringssparande omfattar privat kapitalförsäkring och privat pensionsförsäkring.

Nyckeltal, konkurrensutsatta livförsäkringar

Faktiska kvartalsvärden och årliga utvecklingstal, inbetalda premier 2020K3*

Tjänstepensionsförsäkring: 27,5 mdr kr (-2,4 %)
Privat kapitalförsäkring: 21,1 mdr kr (+6,6 %)
Privat pensionsförsäkring: 0,3 mdr kr (-15,0 %)
Övrig livförsäkring: 1,9 mdr kr (-11,9 %)

Årsvärden och årliga utvecklingstal, inbetalda premier 2020K3**
Tjänstepensionsförsäkring: 154,9 mdr kr (+6,0 %)
Privat kapitalförsäkring: 102,8 mdr kr (+28,2 %)
Privat pensionsförsäkring: 1,6 mdr kr (-7,0 %)
Övrig livförsäkring: 8,5 mdr kr (3,4 %)

*Faktiska kvartalsvärden anger premieflödet under det senaste kvartalet, och de årliga utvecklingstalen för kvartalsvärdena anger den procentuella förändringen gentemot premieflödet under samma kvartal föregående år.

**Årsvärden anger det aggregerade premieflödet under de senaste fyra kvartalen, och de årliga utvecklingstalen för årsvärdena anger den procentuella förändringen gentemot motsvarande årsperiod till och med samma kvartal föregående år.