Logotype for print

Bidra till vägledning om penningtvättsreglering!

2020-06-15

Simpt – Svenska institutet mot penningtvätt – har publicerat utkast till ytterligare branschvägledning om regelverket mot penningtvätt och terrorismfinansiering för öppen konsultation och synpunkter. Bakom Simpt står Svensk Försäkring och sex andra branschorganisationer.

Simpt arbetar med att ta fram vägledning för hur pen­­ningtvättsregelverket ska tillämpas. Vägledning har tidigare publicerats i cen­tra­la delar, till exempel när det gäller allmän riskbedömning och kundkännedom. En öppen konsultation har nu inletts om nya och uppdaterade delar av vägledningen.

- Penning­tvätts­regel­verket utvecklas kontinuerligt. Att hålla väg­led­ningen upp­da­te­ra­d är därför en viktig uppgift. Vi är angelägna om att vägledningen håller en hög kvalitet och har en bred förankring. Därför välkomnar vi synpunkter från alla, även från andra än de som är verksamma i de berörda branscherna, säger Rickard Sobocki, jurist på Svensk Försäkring.

Utöver uppdatering omfattar konsultationen ny vägledning i några frågor, såsom rutiner för lämplighetsprövning av anställda, samt ny bransch­specifik vägledning, till exempel om kundkännedom på försäkringsförmedlingsområdet.

Aktuella utkast till vägledning har lagts ut på Simpts webbplats för öppen konsultation innan den slutligen kan antas. Öppen konsultation innebär alltså att det är möjligt för alla som vill att lämna synpunkter på utkasten till Simpt senast den 11 september i år.

Penningtvättsregelverket är omfattande och lämnar utrymme för tolkningar. Simpt bildades 2016 för att ta fram vägledning för hur försäkringsföretag och andra företag inom den finansiella sektorn i praktiken ska tolka och tillämpa dessa regler.