Logotype for print

Tyck till om branschvägledning om penningtvätt!

2019-07-04

Simpt – Svenska institutet mot penningtvätt – har publicerat utkast till ytterligare branschvägledning om regelverket mot penningtvätt och terrorismfinansiering för öppen konsultation och synpunkter. Bakom Simpt står Svensk Försäkring och sex andra branschorganisationer.

Svenska institutet mot penningtvätt, Simpt, arbetar med att ta fram vägledning för hur penningtvättsregelverket ska tillämpas. Tidigare har vägledning inom allmän riskbedömning och kundkännedom publicerats. Nu har en öppen konsultation inletts av ytterligare vägledning i andra viktiga frågor på penningtvättsområdet.

– Det är många som deltar i arbetet med Simpt:s vägledning, inte minst företrädare för medlemmar i organisationerna bakom Simpt, säger Johan Lundström, Svensk Försäkrings chefsjurist. Nu hoppas vi att andra utanför Simpt kommer att bidra med kloka synpunkter och därmed kvalitetssäkra vägledningen. En robust vägledning är ett stöd för branschens arbete mot penningtvätt och terrorismfinansiering.

Den öppna konsultation som nu har inletts omfattar bl.a. frågor om före­tagens övervakning av affärsförbindelser, den rapportering som ska ske till Finans­po­lisen, personuppgiftsbehandling och intern kontroll. Den omfattar även frågor inom kundkännedom.

Aktuella utkast till vägledning har lagts ut på Simpts webbplats för öppen konsultation innan den slutligen kan antas. Öppen konsultation innebär alltså att alla som har synpunkter på utkastet uppmanas att kontakta Simpt, senast den 13 september i år.

Penningtvättsregelverket är omfattande och lämnar utrymme för tolkningar. Simpt bildades 2016 för att ta fram vägledning för hur försäkringsföretag och andra företag inom den finansiella sektorn i praktiken ska tolka och tillämpa dessa regler.

Inom Simpt håller ytterligare vägledning på att tas fram inom de områden som täcks av penningtvättsregelverket.

Till utkastet till branschvägledningen