Logotype for print

Tjänstepensionskassorna behöver längre tid för anpassning

2019-02-13

Finansdepartementet har föreslagit att tiden för tjänstepensionskassornas nuvarande reglering förlängs med fem månader till utgången av november 2019. Svensk Försäkring välkomnar att tiden förlängs men anser att förlängningen är för kort.

Lagen om understödsföreningar är upphävd men understödsföreningar, bland annat tjänstepensionskassor, kan fortsätta att tillämpa lagen under en övergångsperiod. Den övergångsperioden har förlängts två gånger och Finansdepartementet föreslår nu ytterligare en förlängning.

Svensk Försäkring anser att den föreslagna tiden är för kort. För att tjänstepensionskassorna på ett ordnat och informerat sätt ska kunna anpassa verksamheten till den kommande nya tjänstepensionsregleringen behöver man förutsägbarhet. Det behövs klarhet i hur den kommande regleringen ser ut innan man kan fatta strategiska beslut och de åtgärder som behöver vidtas kan vara tids- och resurskrävande. Övergångsperioden bör förlängas till och med 2022.