Logotype for print

Tjänstepensionerna växer snabbt

2019-05-24

Under de senaste fyra kvartalen ökade premieinbetalningarna till livförsäkring med 8 procent jämfört med samma period året innan. Det är framförallt tjänstepensioner som påverkar uppgången, där de kollektivavtalade tjänstepensionerna via valcentraler ökade med 17 procent de senaste fyra kvartalen. Det visar Svensk Försäkrings statistik som presenteras idag.

Premieinbetalningarna till livförsäkring ökade med 8 procent de senaste fyra kvartalen jämfört med motsvarande period året innan. Det är en årsvis ökning med ca 19,5 miljarder kronor.  

- Tjänstepensionerna driver på uppgången. De kollektivavtalade tjänstepensionerna ökar snabbast, särskilt de som går via valcentraler, säger Martin Solberger, kvantitativ analytiker på svensk Försäkring.

Tjänstepensionsförsäkringarna växte med 12 procent de senaste fyra kvartalen, en ökning med drygt 18 miljarder kronor jämfört med motsvarande helårsperiod föregående år. Inbetalda premier till kollektivavtalad tjänstepensionsförsäkring ökade med 17 procent via valcentraler (drygt 10 miljarder kronor), och med 9 procent utanför valcentraler (drygt 2 miljarder kronor). Inbetalda premier till ej kollektivavtalad tjänstepensionsförsäkring ökade med 9 procent (knappt 6 miljarder kronor).

De privata kapitalförsäkringarna ökade med 1 procent, motsvarande ca 1 miljard kronor, de senaste fyra kvartalen jämfört med motsvarande helårsperiod året innan. De privata pensionsförsäkringarna minskade kraftigt inför att avdragsrätten slopades 2016.

Inbetalda premier till livförsäkring, årsvärden per kvartal, 2012K1-2019K1, index

-  Det finns flera anledningar till att tjänstepensionerna växer kraftigt, säger Martin Solberger, kvantitativ analytiker på Svensk Försäkring. Avsättningarna till tjänstepensionssystemet har ökat, inom många avtalsområden.

Andra skäl är att allt fler har inkomster över intjänandetaket och därmed får den högre avsättningsnivån på 30 procent eller mer istället för 4,5 procent. I takt med konjunktur­förstärknigen de senaste sex åren har dessutom antalet sysselsatta och den totala lönesumman vuxit kraftigt, vilket totalt sett medför större avsättningar till tjänstepensionssystemen.

Marknadsandelar inom livförsäkring

Diagrammet nedan visar marknadsandelar för livförsäkringsföretagen utifrån inbetalda premier under de senaste fyra kvartalen. De tre största företagen – Folksam, Skandia och Alecta – omfattar 38 procent av premieinbetalningarna.

Marknadsandelar inom livförsäkring, i procent av årliga inbetalda premier

Anm.: Visar andelar av inbetalda premier de senaste fyra kvartalen samt för motsvarande årsperioder ett respektive två år tidigare. I inbetalda premier ingår inte uppräknade fribrev och inte heller inflyttat försäkringskapital. Endast premier avseende konkurrensutsatta försäkringar ingår. Skadeförsäkring inom livförsäkringsföretagen ingår inte