Logotype for print

Svensk Försäkring välkomnar förslag för att motverka internationella stöldligor

2019-06-05

Svensk Försäkring ställer sig positiv till förslaget om införandet av det nya brottet inbrottsstöld för att markera skyddet av det egna hemmet och till förslaget om tillträdesförbud för dem som missbrukar vissa gemensamma utrymmen.

I promemorian Straffrättsliga åtgärder mot tillgreppsbrott och vissa andra brott (Ds 2019:1) läggs lagförslag fram som kan få förhållandevis stor inverkan på de internationella stöldligornas verksamhet i Sverige samt bidra till att öka tryggheten i samhället. Svensk Försäkring ställer sig positiv till flera av förslagen.

– Svensk Försäkring ser mycket positivt på regeringens initiativ kring frågorna, säger Fredrik van Kesbeeck Andersson, jurist på Svensk Försäkring. Flera av förslagen innebär att samhället nu tydligt markerar att allvarliga integritetskränkningar, t.ex. i form av bostadsinbrott, inte tolereras.

Ifråga om det nya brottet inbrottsstöld innebär förslaget en välkommen markering av skyddet för det egna hemmet. Genom bl.a. straffskalans utformning ökar rättsväsendets möjligheter att utreda brottsligheten och sänder dessutom sådana signaler som i andra länder visat sig vara effektivt brottsförebyggande när det kommer till stöldligor.

Genom förslaget om tillträdesförbud till butiker, badanläggningar och bibliotek markerar samhället mot dem som missbrukar våra gemensamma utrymmen. I stället för att låta kriminella element ta över offentliga platser på bekostnad av skötsamma medborgares tillgång till dem, tas genom reglerna om tillträdesförbud ett viktigt steg mot att den s.k. vardagsbrottsligheten inte längre tolereras. Detta är i sin tur ett viktigt steg för att öka tryggheten i samhället.

Dessa förslag ligger i linje med Trygghetskommissionens nyligen presenterade förslag.