Logotype for print

Svensk Försäkring negativ till höjd avräkning mot bostadstillägget

2019-05-28

Regeringen går vidare med förslagen om förbättrat grundskydd och höjd avräkning av arbetsinkomst och sparande mot bostadstillägget. Svensk Försäkring är kritisk mot den höjda avräkningen.

Regeringen har i dag lämnat en proposition om förbättrat grundskydd som ska behandlas av riksdagen efter sommaren. Liksom i den under våren remitterade promemorian föreslås att garantipensionen höjs med 200 kronor per månad och bostadskostnadstaket i bostadstillägget höjs från 5 600 kronor till 7 000 kronor från och med den 1 januari 2020.

Regeringen går även vidare med förslaget att arbetsinkomst, tjänstepension och privat pensionssparande likställs när det gäller avräkning mot bostadstillägget. För arbete innebär det en höjning i avräkningen mot bostadstillägg från 50 till 93 procent och för sparande från 80 till 93 procent.

- Det är positivt att regeringen likställer arbetsinkomster, tjänstepension och privat pensionssparande men höjningen i avräkning minskar drivkrafterna till arbete och sparande, säger Eva Erlandsson, senior ekonom Svensk Försäkring.