Logotype for print

Stärkt nordisk branschsamverkan

2019-06-28

Svensk Försäkring har länge samarbetat med branschorganisationerna i de övriga nordiska länderna. Den nordiska samverkan stärks nu genom att ett antal gemensamma positionsdokument tagits fram på områden såsom digitalisering, hållbarhet och finansiering av den framtida välfärden.

Försäkringsföretagens branschorganisation i respektive nordiskt land samverkar sedan länge med varandra i många olika frågor. Samverkan handlar ofta om att utbyta information och gemensamt analysera samhälls- och marknadsutvecklingen för att öka kunskapen och analyskraften. De nordiska organisationerna stärker nu sitt gemensamma strategiska påverkansarbete på EU-nivå. Det gemensamma arbetet har lett fram till ett antal positionsdokument i frågor som är viktiga för de nordiska försäkringsmarknaderna. Dokumenten avser digitalisering, hållbarhet och finansiering av den framtida välfärden. Ytterligare gemensamma dokument hållas på att formuleras, bl.a. om konsumentskydd och om översynen av Solvens II-regelverket.

- Jag ser det som mycket positivt att ha ett levande samarbete med företrädare för övriga nordiska försäkringsmarknader, säger Christina Lindenius, vd på Svensk Försäkring. Med de gemensamma positionsdokumenten skapar vi en ännu starkare röst för Norden i EU i centrala branschfrågor.

Avsikten med de gemensamma positionsdokumenten är att påvisa en gemensam nordisk hållning i strategiskt viktiga frågor. Nyligen träffade en nordisk delegation med deltagare från Svensk Försäkring samt branschorganisationerna i Danmark, Finland och Norge företrädare för en handfull andra EU-länders försäkringsmarknader. Mötena hölls i en informativ och konstruktiv ton, och avsikten är att erbjuda ytterligare branschorganisationer motsvarande möte. Det planeras också möten utifrån de nordiska positionerna med nyvalda Europaparlamentariker och företrädare för den nya EU-kommissionen under hösten.