Logotype for print

Premierna till skadeförsäkring ökar med 3 procent

2019-05-24

Efterfrågan är fortsatt hög på skadeförsäkringar. Premieinkomsterna till skadeförsäkring har ökat med drygt 3 procent jämfört med för ett år sedan. Premieinkomsterna fortsätter att öka med den trend som funnits sedan 2012. Det visar Svensk Försäkrings statistik som presenteras idag.

Premietillväxten för skadeförsäkringar sedan det första kvartalet 2012 är nästan 40 procent, motsvarande drygt 25 miljarder kronor.

Trafik- och motorfordonsförsäkringar – som står för mer än en tredjedel av premieinkomsterna till skadeförsäkringar – ökade med 3 procent under det senaste året, motsvarande 0,8 miljarder kronor. Andra stora försäkringar som växer är Företag- och fastighetsförsäkringar som ökade med 4 procent, hem- och villahemförsäkringar med 6 procent samt sjuk- och olycksfallsförsäkringar med 7 procent, säger Kajsa Lindell, kvantitativ analytiker på Svensk Försäkring.

I kronor ökade Företag- och fastighetsförsäkringar med knappt 0,7 miljarder kronor, hem- och villaförsäkringar ökade med drygt 0,9 miljarder kronor, och sjuk- och olycksfallsförsäkringar ökade med nästan 1 miljard kronor.

Resterande försäkringar utgörs av övriga egendomsförsäkringar (t.ex. djurförsäkringar och produktförsäkringar), inkomstförsäkring och avgångsbidragsförsäkringar, med mera. Denna grupp minskade med nästan 8 procent (0,6 miljarder kronor) i premieinkomster under det senaste året.

Premieinkomster för skadeförsäkring, årstal per kvartal, fördelat på produktområde, årsvärden per kvartal, 2012K1-2019K1

Anm.: Här ingår inte premieinkomster för AFA Sjukförsäkring eftersom de har varit negativa vissa perioder på grund av återbetalning av premier. I Företags- och fastighetsförsäkring ingår även ansvarsförsäkring. I Sjuk och olycksfallsförsäkring ingår även sjukvårdsförsäkring.

Källa: Finansinspektionen. Data är bearbetade av Svensk Försäkring.

Marknadsandelar för skadeförsäkringsföretag

Störst marknadsandelar mätt i premieinkomster över de senaste fyra kvartalen har Länsförsäkringar, följt av If Skadeförsäkring, Folksam och Trygg-Hansa. Dessa företag omfattar knappt 79 procent av de totala premieinkomsterna för skadeförsäkringsföretagen.

Marknadsandelar i procent av total premieinkomst för skadeförsäkringsföretag de senaste fyra kvartalen

Anm.: Visar andelar av premieinkomster de senaste fyra kvartalen samt för motsvarande årsperioder ett respektive två år tidigare. Premieinkomster för AFA Sjukförsäkring ingår inte eftersom de har varit negativa vissa perioder på grund av återbetalning av premier. Premieinkomster för livförsäkringsföretagens skadeförsäkringar ingår inte.

Källa: Finansinspektionen. Data är bearbetade av Svensk Försäkring.

Antalet anmälda skador ökade med 6 procent

Under de senaste fyra kvartalen anmäldes totalt drygt 2,9 miljoner skador till försäkringsföretagen gällande skador inom trafik-, motorfordons-, hem-, villa-,
fritidshus-, båt-, företag- och fastighetsförsäkring.

Det är en ökning med 6 procent (164 000 skador) sedan året innan. Antalet skador inom motorfordonsförsäkring, som står för nästan hälften av det totala antalet, har ökat med 11 procent (139 000 skador), säger Kajsa Lindell, kvantitativ analytiker på Svensk Försäkring.

Sedan 2012 har det totala antalet skador ökat med 37 procent (780 000 skador). Det är skador inom hem-, villa-, fritidshus- och båtsäkring som ökat med, med en 49-procentig ökning (324 000 skador) och motorfordonsförsäkring med en ökning på 34 procent (345 000 skador).

Antal miljoner anmälda skador inom trafik-, motorfordons-, hem-, villa-, fritidshus-, båt-, företag- och fastighetsförsäkring