Logotype for print

Pensioner utgör en stor del av hushållens sparande

2019-05-10

Tjänstepension, privat pensionssparande och premiepension utgör knappt hälften av hushållens finansiella sparande.

Svenska hushåll har under de senaste tio åren nästan fördubblat sitt sparande från drygt 5 500 miljarder kronor 2009 till nästan 10 500 miljarder kronor 2018. Tjänstepension är den största sparformen för svenska hushåll. Knappt hälften av sparandet 2018 var i antingen tjänstepension, privat pension eller premiepension.

Hushållens finansiella sparande, 2009–2018

Anm.: I kategorin Kontanter och bankinsättningar ingår också premieobligationer. Fonder innehåller även strukturerade produkter. Privat pension avser de som SCB klassificerar som privat pensionssparande.

Källa: SCB.

Läs mer i vår nya rapport Försäkringar i Sverige 2019