Logotype for print

Penningtvättsföreskrifterna om centralt funktionsansvarig bör ses över

2019-10-28

Bestämmelserna om centralt funktionsansvarig bör ses över anser Svensk Försäkring i ett remissvar om ändringar i penningtvättsföreskrifterna.

Finansinspektionen föreslår i en remiss ändringar i penningtvättsföreskrifterna. Svensk Försäkring ser i remissvaret positivt på att remissen, utöver förslag som föranleds av EU:s femte penningtvättsdirektivet, även innehåller ett förslag om vissa kund­känne­doms­tåtgärder, kontroll av s.k. alternativ verklig huvudman. Förslaget bidrar till ett mera riskbaserat och effektivt regelverk. I remissvaret  uppmanar vi också Finansinspektionen att återkomma med förslag som går i samma riktning när det gäller centralt funktions­ansvarig. En centralt funktionsansvarig svarar bl.a. för löpande kontroll av att penningtvättsregelverket efterlevs i ett försäkringsföretag.