Logotype for print

Ny publikation från Insurance Europe om försäkringsbedrägerier

2019-11-21

Insurance Europes nya publikation ”Insurance fraud: not a victimless crime” ger en sammanställning om försäkringsbedrägerier i Europa.

I publikationen förklaras vad ett försäkringsbedrägeri innebär, vilka åtgärder som görs för att bekämpa bedrägeribrotten och hur försäkringsbedrägerierna utvecklas tillsammans med den nya tekniken. I broschyren finns även statistik och exempel på bedrägeriärenden från olika länder i EU. Svensk Försäkrings dotterbolag Larmtjänst har varit med i arbetet med att ta fram publikationen. 

- Försäkringsbranschen i alla länder arbetar aktivt med att upptäcka och förebygga försäkringsbedrägerier och rapporten ger en god bild av detta viktiga arbete, säger Mats Galvenius, vice vd på Svensk Försäkring och vd på Larmtjänst.