Logotype for print

Ny branschvägledning om penningtvättsregelverket

2019-12-05

Simpt – Svenska institutet mot penningtvätt – har publicerat ytterligare branschvägledning om regelverket mot penningtvätt och terrorismfinansiering. Bakom Simpt står Svensk Försäkring och sex andra branschorganisationer.

Simpt har tidigare publicerat vägledning inom allmän riskbedömning och kundkännedom. Nu har ytterligare vägledning färdigställts i viktiga frågor på penningtvättsområdet. Det handlar bl.a. om före­tagens övervakning av affärsförbindelser, den rapportering som ska ske till Finans­po­lisen, personuppgiftsbehandling och intern kontroll. Dessutom behandlas frågor inom kundkännedom

- Avsikten är att vägledningen ska bli ett användbart stöd för företagen när de tillämpar regelverket, säger Johan Lundström, chefsjurist på Svensk Försäkring. Den ska ge större förutsägbarhet i tillämpningen och bidra till att reglerna får genomslag.

Inom Simpt håller ytterligare vägledning på att tas fram inom de områden som täcks av penningtvättsregelverket.

Samarbetet inom Simpt syftar till att ta fram vägledning för hur försäkringsföretag och andra företag inom den finansiella sektorn ska tolka och tillämpa penningtvättsregelverket i praktiken. En viktig del i Simpts arbetssätt är att förankra vägledningen brett.