Logotype for print

Ny branschvägledning mot penningtvätt

2019-03-22

Simpt – Svenska institutet mot penningtvätt – har publicerat ytterligare vägledning om regelverket mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Nu gäller det vägledning inom kundkännedom. Att ett företag har kunskap om sina kunder och deras affärer är viktigt för att verksamheten inte ska utnyttjas för penningtvätt och terrorism.

- Att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism är en prioriterad fråga också för försäkringsbranschen. Vägledningen skapar bättre förutsägbarhet i tillämpningen och bidrar på så sätt till att regelverket får effektivt genomslag, säger Svensk Försäkrings chefsjurist Johan Lundström. 

Bakom Simpt står Svensk Försäkring och andra branschorganisationer inom den finansiella sektorn. Samarbetet syftar till att ta fram vägledning för hur försäkrings-företag och andra företag inom den finansiella sektorn ska tolka och tillämpa penningtvättsregelverket i praktiken. En första del om allmän riskbedömning har redan publicerats. Den nya vägledningen om kundkännedom innehåller en grundläggande del om penningtvättsregelverkets krav, men har också omfattande praktiska inslag. Det finns t.ex. en verk¬sam¬hetsspecifik vägledning för försäkringsföretag. En viktig del i Simpts arbetssätt är att  förankra vägledningen brett så att den blir ett användbart stöd för företagen. 

Inom Simpt håller ytterligare vägledning på att tas fram inom de områden som täcks av penningtvättsregelverket.