Logotype for print

Starka invändningar mot IFRS 17 världen över

2019-09-24

Branschorganisationer världen över har starka invändningar mot IFRS 17 och kräver bland annat att ikraftträdandet skjuts upp till 2023.

Insurance Europe har tillsammans med flera andra branschorganisationer från Canada, Nya Zealand, Sydkorea, Australien och USA skrivit ett gemensamt brev till IASB.

Huvudbudskapet i brevet är att starka invändningar mot centrala delar i IFRS 17 inte har beaktats av IASB. Ytterligare ändringar är därför nödvändiga för att uppnå en standard av hög kvalitet som går att implementera till rimlig kostnad.

— Den globala försäkringsbranschen visar återigen på styrka och enighet när vi på kort tid har upprättat ett gemensamt brev till IASB där vi inskärper allvaret i våra respektive svar på konsultationen, säger Karin Chenon, senior ekonom på Svensk Försäkring.

Branschorganisationerna menar att det globala ikraftträdandet dessutom behöver skjutas upp ytterligare ett år till 1 januari 2023.  

I december 2018 upprättades ett motsvarande brev till IASB där den globala försäkringsbranschen begärde att IFRS 17 skulle brytas upp och ändras. Det globala brevet bidrog sannolikt till att IASB vid den tidpunkten fick retirera och föreslå ändringar och en senareläggning av IFRS 17 – ändringar som branschen nu anser är alltför marginella.

Konsultationen av tillägg till IFRS 17 avslutas den 25 september. IASB kommer därefter att behandla konsultationssvaren och enligt en preliminär tidplan publiceras en reviderad IFRS 17 i mitten av 2020.