Logotype for print

Klimatanpassning 2019: Presentation och prisutdelning

2019-06-19

Uppsala, Kristianstad och Sundsvall är de kommuner i Sverige som har kommit längst i arbetet med klimatanpassning. Detta uppmärksammades vid en prisutdelning på Svensk Försäkring den 18 juni då årets undersökning och kommunrankning presenterades.

Trots att de flesta kommunerna uppger att de redan har påverkats av klimatförändringar och extrema väderhändelser är det fortfarande många kommuner som inte har påbörjat något arbete för att analysera klimatrelaterade risker. Det visar årets undersökning av hur Sveriges kommuner arbetar med klimatanpassning.

Liksom tidigare år är det stora skillnader i hur långt kommunerna har kommit i sitt anpassnings-arbete. Uppsala har, enligt undersökningen, kommit allra längst och lyckades få full pott i undersökningen. Sundsvall och Kristianstad hamnade på delad andraplats och var endast ett poäng ifrån Uppsala. Kommunernas fina arbete uppmärksammades med diplom och blommor hos Svensk Försäkring. 

Förstaprisvinnare: Uppsala

Uppsala har bland annat utvecklat ett styrdokument för klimatomställning som har integrerats i kommunens miljö- och klimatprogram som sträcker sig fram till år 2023. Klimatanpassning ska också finnas med och lyftas fram i alla relevanta styrdokument.

Kristianstad har minimerat sina risker genom omfattande förstärkning av vallar kring staden. Det visar hur en kommun kan genomföra stora projekt för att skydda sig mot naturkrafter som översvämningar. Ett strukturerat klimatanpassningsarbete är en av nycklarna till att Sundsvall lyckats så väl med sitt anpassningsarbete. En rekommendation från kommunen är att lyfta fram historiska extrema väderhändelser för att tydliggöra vilka konsekvenser klimatförändringar kan få.  


På andra plats: Kristianstad och Sundsvall

På plats vid presentationen fanns även företrädare för Skövde kommun som blev ”Årets snabbklättrare”. Skövde har tagit ett stort steg framåt, från 13 till 31,5 och hamnade i år på fjärde plats i kommunrankningen. Kommunen har tillsatt en klimatanpassningsexpert. För att lägga in en växel i klimatanpassningsarbetet rekommenderar de följande: ”Se till att integrera klimatanpassning i den ordinarie verksamheten såsom fysisk planering, vatten, avlopp och beredskap, men även i kommunens övriga processer”.

Årets snabbklättrare: Skövde

Fakta om undersökningen

IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkring har för fjärde gången genomfört en enkätundersökning för att kartlägga Sveriges kommuners arbete med klimatanpassning. Enkäten skickades ut till samtliga Sveriges kommuner och besvarades av 208 kommuner. Frågorna i undersökningen bygger på EU-kommissionens verktyg för klimatanpassning, the Adaptation Support Tool. Resultaten har också legat till grund för en jämförelse och rankning av kommunernas arbete.