Logotype for print

Inte tillräckligt långtgående förslag om registerkontroll i arbetslivet

2019-09-17

Svensk Försäkring ser positivt på möjligheterna att kontrollera belastningsregister inför och under anställning men befarar att förslagen inte är tillräckligt långtgående till exempel när det gäller kontroll av personer i s.k. centrala funktioner.

Svensk Försäkring har remissvarat på förslagen i betänkandet Belastningsregisterkontroll i arbetslivet (SOU 2019:19). Försäkringsbranschen ser positivt på de möjligheter som föreslås för försäkringsföretag att kontrollera belastningsregister inför och under anställning. Inom branschen finns dock en farhåga om att betänkandets förslag inte är tillräckligt långtgående för att försäkringsföretagen ska kunna leva upp till befintliga regelverk, exempelvis när det gäller kontroll av personer som ansvarar för eller arbetar i s.k. centrala funktioner. I sitt remissvar lyfter branschen fram de situationer där en sådan problematik har identifierats.