Logotype for print

Global sjö- och transportkonferens i Stockholm 2020

2019-11-25

Svensk Försäkring är värd och arrangör för International Union of Marine Insurances världsomspännande konferens 13-16 september 2020.

Svensk Försäkring är medlem i International Union of Marine Insurance (IUMI) som är en världsomspännande intresseorganisation för sjö- och annan transportförsäkring. Sjö- och transportförsäkring är global till sin natur och omfattar bland annat transportöransvar, varuförsäkring, försäkring av gods i lager, kaskoförsäkring samt försäkring av offshoreverksamhet .

IUMI utgör ett viktigt forum för diskussion och meningsutbyte och bevakar frågor som har betydelse för den internationella försäkringsbranschen.

Det är fjärde gången den årliga globala konferensen arrangeras i Sverige, tidigare konferenser arrangerades 1946, 1972 samt 1993.