Logotype for print

Förstärkt grundskydd för pensionärer

2019-04-02

Det är glädjande att tjänstepension och privat pensionssparande likställs med allmän inkomstgrundad pension och arbetsinkomster samtidigt som det är olyckligt att drivkrafterna till eget sparande minskar på oklara grunder. Det anser Svensk Försäkring i sitt yttrande om Socialdepartementets förslag om förstärkt grundskydd för pensionärer.

Arbetsgruppen föreslår att allmän inkomstgrundad pension, tjänstepension, privat pension och arbetsinkomster likställs i reduceringsinkomsten för bostadstillägg. 

- Det är mycket positivt att arbetsgruppen föreslår att dessa inkomster likställs, eftersom samtliga inkomster handlar om ersättning för arbete säger Eva Erlandsson, senior ekonom på Svensk Försäkring. Skillnaden ligger i när inkomsten kan användas för konsumtion. 

Arbetsgruppen föreslår att grundnivån i garantipensionen höjs med 200 kronor per månad och att bostadskostnadstaket höjs. 

- Målkonflikten mellan grundskydd och inkomstpension är uppenbar och jag förstår att Pensionsgruppen har slitit med den här frågan. Det är lätt att utifrån olika typfall visa att vissa individer får en pension som knappt är högre än garantipensionen trots att de har arbetat hela sitt liv. I förlängningen kan det bli bekymmersamt för tilliten till pensionssystemet, säger Eva Erlandsson.

Under de senaste drygt 10 åren har avsättningarna till tjänstepension ökat dramatiskt. Ett skäl är att arbetsmarknadens parter på förbundsnivå har insett att det finns ett behov av att möta ett ökat sparande hos de anställda och därför har ökat avsättningarna i form av flexpension och deltidspension. Arbetsgruppen föreslår nu en höjning så att tjänstepension och privat pensionssparande beaktas med 92 procent i reduceringsinkomsten istället för med som tidigare 80 procent. 

- Det är olyckligt att drivkrafterna till pensionssparande inom tjänstepension minskar och att reglerna ändras i efterhand för tjänstepension och privat pensionssparande. Genom förslaget kommer bostadstillägget att räknas av med 92 procent istället för som tidigare 80 procent. Svensk Försäkring anser att tjänstepension och privat pensionssparande istället borde beaktas med en lägre procentsats än dagens i reduceringsinkomsten. Vi saknar dessutom en motivering till den valda nivån 92 procent, säger Eva Erlandsson.

I dag uppbär omkring 286 000 pensionärer bostadstillägg, varav 215 000 är kvinnor. Det innebär att förslaget om reducerat bostadstillägg kan beröra 18 procent av alla kvinnor.

En studie av Inspektionen för socialförsäkring visar att drygt hälften av alla tjänstepensioner med valbar uttagsperiod tas ut tidsbegränsat. Kvinnor valde i något större utsträckning ett tidsbegränsat uttag än vad män gjorde. 

- Avräkning av bostadstillägg mot tjänstepension riskerar att ge upphov till rena spekulationsbeteenden för att maximera bidragsnivån. Den som planerar sitt uttag av pension kan helt enkelt välja kortast möjliga uttagstid av tjänstepension och privat pensionssparande för att därefter vara berättigade till fullt bostadstillägg, säger Eva Erlandsson.