Logotype for print

Försäkringsbranschen omfattar både stora och små försäkringsföretag

2019-05-08

Den svenska försäkringsbranschen består av drygt 300 företag som tillsammans sysselsätter fler än 21 000 personer och investerar mer än 4 500 miljarder kronor i den svenska och globala ekonomin.

De flesta företagen är antingen rikstäckande eller lokala försäkringsföretag. Därutöver finns det så kallade understödsföreningar (tjänstepensionskassor) och en del utländska företag representerade via filialer eller agenturer. Antalet företag har minskat de senaste åtta åren. Det är främst mindre lokala försäkringsföretag och understödsföreningar som har blivit färre. Trots att antalet företag minskat så har antalet anställda under denna period varit i stort sett oförändrat.

Antal försäkringsföretag i Sverige, 2010–2018

Källa: Finansinspektionen

De fyra skadeförsäkringsföretagen som hade störst premieinkomster 2018 var Länsförsäkringar, Folksam, If Skadeförsäkring och Trygg-Hansa. De fyra livförsäkringsföretag som erhöll mest premier var Alecta, Folksam, Skandia och SEB.

Läs mer i vår nya rapport Försäkringar i Sverige 2019