Logotype for print

Försäkringar har stor betydelse för hushållen

2019-05-06

Genom försäkringar kan hushåll få ekonomiskt skydd mot olika typer av risker till en låg kostnad. Försäkringar är ett komplement till samhällets skydd och kan ge ekonomisk ersättning om en oväntad olycka inträffar, till exempel via hemförsäkringen.

I dagsläget har uppskattningsvis nästan 97 procent av befolkningen i Sverige en hemförsäkring. 

Hemförsäkringen är egentligen ett paket av olika försäkringar som kan ge försäkringstagaren ersättning vid exempelvis stöld och brand. Försäkringen omfattar föremål som försäkringstagaren äger, hyr eller lånar för sitt privata bruk, såsom möbler, kläder, husgeråd, hushållsapparater och hemelektronik. Den kan också ge ersättning om skador skulle uppstå vid resor, och om den försäkrade blir överfallen, krävs på skadestånd eller har behov av rättsskydd.

Den vanligaste anledningen till att ett hushåll får utbetalning från en försäkring är en så kallad allriskskada, vilket täcks av en allriskförsäkring. En sådan försäkring, som ofta ingår i hemförsäkringen, gäller när försäkringstagaren råkat ut för en plötslig och oförutsedd oturshändelse. Den försäkrade kanske tappar kameran i marken vid resa, tappar mobilen från balkongen eller glömmer plånboken på bussen. Den värdemässigt största skadan för hushållen är dock vattenskador.

Antal skador och skadebelopp för hushåll, 2017
Antal tusen skador (stapel, vänster axel) och
utbetalda skadebelopp i miljarder kronor (punkt, höger axel)

Anm.: Ansvars- och rättsskydd kan användas för att betala kostnader om en individ blir skadeståndsskyldig eller för ett juridiskt ombud vid rättstvist. Det kan gälla både sak- och personskada som individen har orsakat. Omfattar skador inom hem-, villahem-, fritidshus- och separat båtförsäkring.

Källa: Svensk Försäkring.

Läs mer i vår nya rapport Försäkringar i Sverige 2019