Logotype for print

Hur gäller försäkringar vid storm?

2019-01-02

Stormen Alfrida drog in över Sverige natten mot den 2 januari med orkanstyrka i byarna. Stormar kan orsaka många skador och stora skadekostnader. Försäkringsbolagen ersätter i regel skador vid vindhastigheter över 21 m/sekund.

Villa-, fritidshus- och fastighetsförsäkringar ger i regel ersättning för skador som har uppkommit vid storm om vindhastigheten är över 21 m/sekund. Vissa föremål, som till exempel bryggor och flaggstänger brukar inte ersättas. För stormskador gäller en grundsjälvrisk på 1 000-3 000 kr beroende på försäkringsbolag.

På Konsumenternas Försäkringsbyrå finns mer information för dig som är privatperson om hur försäkringar gäller vid storm.