Logotype for print

Förmånsvärdet för sjukvårdsförsäkring 60 procent

2019-06-11

Skatteverket har på begäran från Svensk Försäkring i ett ställningstagande tydliggjort att den skattepliktiga förmånen av en sjukvårdsförsäkring sätts till 60 procent. Ställningstagandet kan användas även för tid innan publiceringen.

Skatteverket har den 10 juni publicerat ett ställningstagande om förmånsbeskattning av sjukvårdsförsäkring. Ställningstagandet följer på en begäran från Svensk Försäkring mot bakgrund av att gällande lagstiftning som trädde i kraft den 1 juli 2018 ger begränsad vägledning för hur stor andel av premien för sjukvårdsförsäkring som ska beskattas.

Skatteverket konstaterar i ställningstagandet att den skattepliktiga förmånen av en sjukvårdsförsäkring kan beräknas till 60 procent av försäkringspremien. Det innebär att 60 procent av försäkringspremien utgör underlag för beskattning medan 40 procent av premien är en skattefri förmån.

– Svensk Försäkring har tillsammans med representanter för medlemsbolagen haft en mycket bra dialog med Skatteverket, säger Eva Erlandsson, senior ekonom Svensk Försäkring. Vi upplever att de har haft en stor förståelse för de gränsdragningsproblem som uppstår vid förmånsbeskattning av premien för sjukvårdsförsäkring.

För att beräkna den skattepliktiga delen av premien har de insatser som förekommer inom sjukvårdsförsäkringen klassificerats som skattepliktiga, skattefria eller delvis skattefria. Det är de delvis skattefria insatserna som har varit svåra att hantera skattemässigt.

Till de insatser som har klassificerats som delvis skattefria hör exempelvis specialistvård, labb och röntgen. Enkelt utryckt har insatsen bedömts vara skattefri om den avser en diagnos som riskerar att leda till en långvarig sjukskrivning. I annat fall har insatsen bedömts vara skattepliktig. Diagnosticerande läkarbesök, labb och röntgen har klassificerats som skattepliktiga insatser oavsett typ av diagnos.

Beräkningen av den skattepliktiga andelen av premien har beräknats utifrån hur stor andel av de totala utbetalningarna som görs inom sjukvårdsförsäkringen för respektive försäkringsbolag. Procentsatsen kan därför sägas representera den genomsnittliga andelen av försäkringsföretagens utbetalningar inom sjukvårdsförsäkringen som avser insatser som är skattepliktiga.

- Det är mycket positivt med ett ställningstagande från Skatteverket, säger Eva Erlandsson. Det bidrar till att förhindra att det uppstår skattekonkurrens mellan de försäkringsbolag som säljer försäkringen. Det tydliggör dessutom vad som är beskattningsbar förmån och inte relativt andra aktörer på marknaden.

Ställningstagandet, som alltså uttrycker Skatteverkets ståndpunkt om hur beräkningen kan göras för de sjukvårdsförsäkringar som avses, kan användas även för tid innan publiceringen.

Försäkringsbolagen kommer att informera de kunder som berörs och vad schablonen innebär.
I de flesta fallen innebär den en lägre beskattning än den som har gällt tidigare.