Logotype for print

Ett fåtal punkter i januariöverenskommelsen berör försäkring direkt

2019-01-17

Svensk Försäkring noterar att Pensionsöverenskommelsen står fast och skrivningar om gröna obligationer i januariöverenskommelsen. Svensk Försäkring saknar dock skrivningar om privat pensionssparande och åtgärder för ökad trygghet.

Den utdragna regeringsbildningen verkar nå sitt slut. En ny regering med S, MP kommer sannolikt tillträda de närmaste dagarna, med stöd av C och L. En överenskommelse med 73 punkter har slutits mellan partierna som underlag för politiken den kommande mandatperioden.

Svensk Försäkring har gått igenom överenskommelsen för att se hur försäkringsfrågorna eller försäkringsbranschen påverkas. Det är ett endast fåtal punkter som har direkt beröring för försäkringsbranschen.

- Det handlar om att Pensionsöverenskommelsen ska fortsatt värnas och utökat samarbete för högre pensioner, däribland fortsatta sänkningar av pensionärsskatten. Utöver det finns skrivningar i överenskommelsen om ett införande av gröna obligationer, vilket påverkar försäkringsföretagen som ofta söker hållbara investeringar, säger Anna Pettersson Westerberg, chefsekonom på Svensk Försäkring.

Det finns också skrivningar i överenskommelsen om att öka finanssektorns skatteandel, men det är ännu oklart vad detta betyder konkret. Många av förslagen i överenskommelsen ska utredas vidare, vilket sannolikt ger ytterligare förståelse framöver för vad olika förslag egentligen innebär.

- På den långa listan i överenskommelsen saknar vi också några saker, exempelvis avskaffad skatt på sjukvårdsförsäkringar, införandet av ett privat pensionssparande samt satsningar på ökad trygghet och minskad brottslighet, säger Anna Pettersson Westerberg.

Svensk Försäkring kommer fortsatt följa utvecklingen för januariöverenskommelsen och bevaka att försäkringsfrågorna finns med i beredningen av olika förslag.